Záruka produktů

Záruky k produktům

Zdej nejdete popis a délku záruk k produktům Námi prodávaných.

 

Záruka 24 měsíců se vztahuje na veškeré produkty námi prodávané !
Avšak životnost některý produktů může být odlišná - viz text dole
- životnost

 1. Nabíjecí adaptéry USB
 2. Nabíjecí adaptéry USB - A/C - do klasické zásuvky  230V
 3. Nabíječky baterii - do klasické zásuvky  230V
 4. Veškerá elektronika v bateriích ego a samotných elektronických hlav pro mody a gripy.
 5. Lavatube samotné tělo gripu
 6. Šnůrka na krk ego - všechny druhy
 7. Pouzdra pro ego baterie
 8. Náustky pro clearomizéry ,EC-VIVI NOVA , CCT2 (V1 a V2)
 9. Liquidy - náplně - avšak datum spotřeby je vždy uvedeno na obalu cca 18-24měsíců od data výroby

 ŽIVOTNOST 6-12  měsíců - týká se nabíjecích cyklů baterii a to 300-500 a vztahuje na :

 1. Samotné dobíjecí baterie  Li-ion,a jim podobným
 2. Baterie obsažené v modech , gripech , lavatube , v ego bateriích,ecab ...apod

ŽIVOTNOST spirálek - jelikož náhradní hlava ( spirálka ) je spotřební zboží, záruka životnosti se na ni nevztahuje, pouze pokud bude vada výrobku lze pak uplatnit záruku. ( Pokud nová hlava vůbec nefunguje ).

Životnost spirálek je v současné době velmi rozdílná - 2 - 60 dní a to zdůvodů - výkonu, použitého liquidu. Proto nelze uplatnit záruku na spirálku již použitou !

Dále je možné uplatnit záruku když :

Zákazník začne používat výrobek až po delší době ale vyskytne se výrobní vada.Příklad - zákazník si zakoupí cleromizéry ve výhodnějším  balení ale poslední kousek začne používat až třeba za 3 měsíce ne bo za 12 měsíců a při prvním použití bude vadný ,tento clearomizér je možné u nás vyměnit za nový kus . Ale pozor takový vadný kousek se velmi dobře pozná zda byl použitý jednou nebo vícekrát ! Neoprávněné reklamace budou plně hrazeny zákazníkem !

Výpis možných  výrobních vad clearomizérů na které lze uplatnit záruku.

 1. Clearomizér protéká nádržkou - možná vada z výroby - kde liquid protíká spojem nádržky a kroužku
 2. Clearomizér protéká spodem - možná vada z výroby - kde liquid protíká špatně usazeným středovým dílem clearomizéru
 3. Clearomizér nefunguje vůbec - možná vada z výroby - nefunkční spirálka náhradní hlavy nebo má špatný kontakt s baterií  - spodní středový kontakt clearomizéru

Záruka se nevztahuje na :

 1. Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
 2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
 3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 4. Výrobek byl poškozen působením živlů.
 5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 6. Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.
 7. Reklamaci nelze uplatnit na závady atomizeru,clearomizéru a jim podobným, které vznikly použitím neoriginálních náplní či e-liquidu, které uživatel zakoupil jinde než na eshopu ecigareta-roriginal.cz Na trhu jsou i náplně a e-liquidy s agresivnějším složením, které mohou poškodit atomizer,clearomizer. Veškeré náplně a e-liquidy prodávané na  eshopu ecigareta-roriginal.cz. jsou určeny do elektronických cigaret prodávaných na  eshopu ecigareta-roriginal.cz a mají potřebné certifikáty pro jejich používání.
 8. Reklamaci nelze uplatnit na závady atomizeru,clearomizéru a jim podobným ,dále na baterie , gripy, mody a jim podobným a to pro jejich běžné opotřebení uživatelem (zákazníkem)

Příklad vady způsobené uživatelem :

Zamáčknuté tlačítko na ego baterii - nelze uplatnit záruku - toto je způsobeno zákazníkem a jeho použití nepřiměřené síly k výrobku.Uvědomte si že tyto produkty jsou velmi křehké a nelze s nimy zacházet neuváženě.

Zamáčknutý středový kontakt na baterii   - nelze uplatnit záruku - nepřiměřené dotahování clearomizérů,atomizérů a jim podobným silou na středový kontakt baterie

- rada -     nedotahujte clearomizér, atomizér a jim podobným silou a nikdy se vám taková věc nestane

- rada 2 -  Kupujte pouze originální výrobky - mnoho napodobenin způsobuje tutu závadu !

- oprava - povytáhnout kontakt jehlou - ale opatrně.- upozornění - za vady způsobené uživatelem neručíme !

 

Vážení zákazníci,

Vzhledem ke stále většímu nárustu neuznaných reklamací baterií ze strany výrobců (Joyetech ,Vision a EC-ORIGINAL) na základě mechanického poškození (většinou po pádu, při kterém se uvolní napájecí kabel od článku ke spínači, nebo zamáčknuté tlačítko spínače - hrubé zacházení s baterii nebo zamáčknutého kontaktu ego apd.), budeme všechny reklamované baterie od 2.5.2013 nechávat diagnostikovat technikem, který se zabývá přímo opravami baterií pro elektronické cigarety. V případě zjištění mechanického poškození Vás budeme informovat  jako neuznanou reklamaci na základě námi vystaveného reklamačního protokolu .Proto zacházejte s baterii uváženě vzhledem k vlastnostem baterie.
Děkujeme za pochopení.


Příklad hrubého zacházení s baterii ego - zamáčknuté tlačítko - reklamaci nelze uplatnit
baterie rekl1

Příklad hrubého zacházení s gripem - vytržení + poškození elektroniky +  stržení závitu  - nelze uznat záruku

DSC_0199

 

Dále nelze uplatnit záruku pokud se dostane nápln - liquid a to jakkoli do elekroniky baterie / gripu - to nesouvisí s výrobní vadou !!!

Další problémy se zárukou mohou nastat v případě, že vám do elektroniky modu . gripu apd. nateče liquid ( náplň ),  v tomto případě se reklamece nedá uznat. Technik velmi dobře pozná, zda elektonika je protečená liquidem či nikoliv. Na toto si dávejte velmi dobrý pozor aby jste zbytečně nereklamovali něco co reklamovat nelze - je to chyba uživatele, ne výrobku !

Všeobecné info o záruce produktů :

záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

- mechanickým poškozením (např. pádem, nadměrným tlakem apod.),
- použitím nevhodných, popř. pro daný typ výrobku nedoporučovaných baterií a zdrojů či nevhodných obalů/pouzder a jiného příslušenství,
- ve spojení výrobku s nestandardním příslušenstvím,neodborná instalace, zacházení, obsluha, nebo zanedbání péče o zboží,

- instalací nebo používáním výrobku v rozporu s návodem k obsluze či jeho použitím pro jiné účely, než je pro tento typ obvyklé,
- neodbornou manipulací, popř. zásahem do výrobku nepovolanou osobou,
- poškozením stykem s přírodními živly (např. stykem s vodou, ohněm, žárem apod.), oxidací, znečištěním a poškozením v důsledku živelních či jiných lokálních jevů (např. bouřky, přepětí v síti apod.),
- elektrické přepětí (zjištěné dle servisní diagnostiky výrobce, či viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
- běžným opotřebením (u baterií , zejména ztráta kapacity běžným opotřebením či opotřebení krytu), vadnými bateriemi,
- skladováním mimo rozsah teplot: přístroj: –25 °C až 55 °C, baterie: 0 °C až 49 °C,
- používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy stanovenému prostředí,
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s všeobecnými zásadami, je výrobek používán v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci producenta na webových stránkách ke zboží,
- byl výrobek používán v rozporu s účelem, k němuž je určen,
- zboží bylo poškozeno působením počítačového viru - aktualizace firmware apd.
- byla zjištěna nedovolená manipulace či falšování záručního listu a dokladů o koupi,
- na opotřebení výrobku (nebo jeho dílů) způsobené jeho obvyklým používáním,
- poškození způsobené ohněm, vodou, elektřinou nebo jinou živelnou událostí,
- vady způsobené užíváním v rozporu s účelem, k němuž je výrobek určen,
- nesprávným používáním výrobku, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou,
- vady vzniklé mechanickým poškozením výrobku,
- zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí,
- vady vzniklé neodborným zásahem do výrobku nebo neodbornou opravou výrobku,
- porušení ochranných či záručních pečetí, čárových kódů a nálepek, pokud na nebo ve výrobku jsou,
- poškození zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího