Záruka produktů

Záruky k produktům

Zdej nejdete popis a délku záruk k produktům Námi prodávaných. 

Záruka 24 měsíců se vztahuje na veškeré produkty námi prodávané !
Avšak životnost některý produktů může být odlišná - viz text dole
- životnost

 1. Nabíjecí adaptéry USB
 2. Nabíjecí adaptéry USB - A/C - do klasické zásuvky  230V
 3. Nabíječky baterii - do klasické zásuvky  230V
 4. Veškerá elektronika v bateriích ego a samotných elektronických hlav pro mody a gripy.
 5. Lavatube samotné tělo gripu
 6. Šnůrka na krk ego - všechny druhy
 7. Pouzdra pro ego baterie
 8. Náustky pro clearomizéry ,EC-VIVI NOVA , CCT2 (V1 a V2)
 9. Liquidy - náplně - avšak datum spotřeby je vždy uvedeno na obalu cca 18-24měsíců od data výroby

 ŽIVOTNOST 6-12  měsíců - týká se nabíjecích cyklů baterii a to 300-500 a vztahuje na :

 1. Samotné dobíjecí baterie  Li-ion,a jim podobným
 2. Baterie obsažené v modech , gripech , lavatube , v ego bateriích,ecab ...apod

ŽIVOTNOST spirálek - jelikož náhradní hlava ( spirálka ) je spotřební zboží, záruka životnosti se na ni nevztahuje, pouze pokud bude vada výrobku lze pak uplatnit záruku. ( Pokud nová hlava vůbec nefunguje ).

Životnost spirálek je v současné době velmi rozdílná - 2 - 60 dní a to zdůvodů - výkonu, použitého liquidu. Proto nelze uplatnit záruku na spirálku již použitou !

Nelze uplatnit záruku pokud se dostane náplň - liquid a to jakkoli do elekroniky baterie / gripu - to nesouvisí s výrobní vadou !!!

Další problémy se zárukou mohou nastat v případě, že vám do elektroniky modu . gripu apd. nateče liquid ( náplň ),  v tomto případě se reklamace nedá uznat. Technik velmi dobře pozná, zda elektronika je protečená liquidem či nikoliv. Na toto si dávejte velmi dobrý pozor aby jste zbytečně nereklamovali něco co reklamovat nelze - je to chyba uživatele, ne výrobku !

Všeobecné info o záruce produktů :

záruka se nevztahuje na vady vzniklé:
- mechanickým poškozením (např. pádem, nadměrným tlakem apod.),
- použitím nevhodných, popř. pro daný typ výrobku nedoporučovaných baterií a zdrojů či nevhodných obalů/pouzder a jiného příslušenství,
- ve spojení výrobku s nestandardním příslušenstvím, neodborná instalace, zacházení, obsluha, nebo zanedbání péče o zboží,
- instalací nebo používáním výrobku v rozporu s návodem k obsluze či jeho použitím pro jiné účely, než je pro tento typ obvyklé,
- neodbornou manipulací, popř. zásahem do výrobku nepovolanou osobou,
- poškozením stykem s přírodními živly (např. stykem s vodou, ohněm, žárem apod.), oxidací, znečištěním a poškozením v důsledku živelních či jiných lokálních jevů (např. bouřky, přepětí v síti apod.),
- elektrické přepětí (zjištěné dle servisní diagnostiky výrobce, či viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
- běžným opotřebením (u baterií , zejména ztráta kapacity běžným opotřebením či opotřebení krytu), vadnými bateriemi,
- skladováním mimo rozsah teplot: přístroj: –25 °C až 55 °C, baterie: 0 °C až 49 °C,
- používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy stanovenému prostředí,
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s všeobecnými zásadami, je výrobek používán v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci producenta na webových stránkách ke zboží,
- byl výrobek používán v rozporu s účelem, k němuž je určen,
- zboží bylo poškozeno působením počítačového viru - aktualizace firmware apd.
- byla zjištěna nedovolená manipulace či falšování záručního listu a dokladů o koupi,
- na opotřebení výrobku (nebo jeho dílů) způsobené jeho obvyklým používáním,
- poškození způsobené ohněm, vodou, elektřinou nebo jinou živelnou událostí,
- vady způsobené užíváním v rozporu s účelem, k němuž je výrobek určen,
- nesprávným používáním výrobku, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou,
- vady vzniklé mechanickým poškozením výrobku,
- zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí,
- vady vzniklé neodborným zásahem do výrobku nebo neodbornou opravou výrobku,
- porušení ochranných či záručních pečetí, čárových kódů a nálepek, pokud na nebo ve výrobku jsou,
- poškození zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího