Neodymové magnety

Důležitá upozornění pro bezpečné zacházení s neodymovými magnety

Ručení

EC-ORIGINAL.cz odmítá jakékoliv ručení za škody, které vzniknou nesprávným zacházením s magnety. Koupí magnetů potvrzujete, že jste následující upozornění četli a porozuměli jim. Pokud chcete neodymové magnety dále darovat, přiložte k nim také tento list s pokyny a poučte Vaše děti o případném nebezpečí.

Lámavost, nebezpečí tříštivosti

NdFeB magnety se mohou rozlomit. Nejčastěji se magnety rozlomí, když do sebe dva z nich nekontrolovatelně narazí. Především náraz kotoučového magnetu se silným kulatým magnetem zpravidla kotoučový magnet nepřežije. Je zcela možné, že při takovém nárazu létají třísky. Při manipulaci s velkými magnety byste proto měli používat rukavice a ochranné brýle. V každém případě musíte s magnety zacházet opatrně a pokud možno je nikdy nenechat narazit do sebe.

Nebezpečí pro děti

Existuje nebezpečí, že děti malé magnety strčí do elektrické zástrčky. Dávejte proto na děti pozor, když si s magnety hrají. Kvůli nebezpečí pohmožděnin zcela odstraňte velké magnety z dosahu dětí, tak jako to děláte s ostrými noži a jinými nebezpečnými materiály. Kvůli nebezpečí spolknutí nejsou NdFeB magnety vhodné jako hračka pro děti do 9 let. Pokud bude spolknuto více malých magnetů, je možné, že se ve střevě usadí a způsobí životu nebezpečná zranění.

Pohmožděniny

Větší magnety mohou nabýt pozoruhodné síly, jakmile se dostanou do určité blízkosti. Půlka prstu je rychle skřípnutá a následkem je modřina. Používejte při manipulaci s velkými magnety rukavice a nakládejte s nimi opatrně. Naučte se nejprve zacházet s menšími magnety. Ať Vás ani nenapadne testovat magnety na svých (nebo dokonce cizích) ušních lalůčcích, nosu atd. Byli jste varováni!

Magnetizmus - nebezpečí pro přístroje

NdFeB magnety jsou mnohem silnější než "obyčejné" magnety. Udržujte proto bezpečný odstup od všech přístrojů a předmětů, které by mohly být magnetizmem poškozeny. Mezi ně patří mimo jiné televizory a počítačové monitory, kreditní karty a peněžní karty, počítače, diskety a jiné nosiče dat, videokazety, mechanické hodinky, sluchátka a reproduktory. Velkým magnetem mohou být narušeny také kardiostimulátory - pokud máte v tomto ohledu pochybnosti, buďte nanejvýš opatrní.

Opotřebení nebo oprýskání povrchového nátěru

Naše magnety jsou zpravidla potaženy tenkou vrstvou niklu, zlata nebo stříbra. Tato vrstva může být běžným používáním opotřebena. Především opakovanými nárazy kulatých magnetů vzniká velmi silný tlak na kontaktních místech, což vede k tomu, že se nátěr časem ztratí nebo zcela odloupne. Velké kulaté magnety by proto měly být při skladování od sebe odděleny krabicí nebo kusem měkkého papíru a neměly by delší dobu ležet přímo na kovové ploše.

Opracovávání, vrtání, pilování, oheň

NdFeB magnety mohou být k upevnění lepeny nebo ještě lépe zapuštěny a lepeny. V žádném případě byste neměli zkoušet magnety pilovat nebo do nich vrtat. Za prvé by se přitom mohly magnety rozlomit a za druhé přitom vznikají piliny, které se mohou snadno vznítit. Magnety mohou být opracovávány pouze pomocí speciálního diamantového nářadí a přitom dobře chlazeny vodou. Chraňte magnety před otevřeným plamenem a horkem. (Při teplotách nad 80 stupňů se také rychle snižuje magnetizace neodymových magnetů.)

Alergie na nikl

Většina UniMagnetů je potažena vrstvou niklu. Nikl je kov, na který někteří lidé reagují alergicky. Alergie na nikl mohou být zřejmě způsobeny trvalým kontaktem s předměty, které nikl uvolňují. Ve většině případů jsou tyto alergické reakce vyvolány šperky obsahujícími nikl, např. náušnicemi nebo piercingem, klipsnami, prsteny nebo řetízky na krk. Vyhýbejte se z opatrnosti trvalému kontaktu s poniklovanými magnety (např. šperky na tělo) a vzdejte se styku s nimi úplně, pokud již alergii na nikl máte. Jak mnoho nebo jak málo je potřeba na to, aby byla vyvolána alergie na nikl, je sporné (viz diskuze o euro mincích, které obsahují 25% niklu).

Působení na člověka

Zda mají trvalé magnety vliv na lidský organizmus, je sporné. Terapeuti, kteří magnety používají k léčbě, by tomu přirozeně přisvědčili. Vědecké průzkumy ale dosud vždy ukázaly, že jsou síly trvalých magnetů příliš slabé na to, aby mohly něco měřitelného v člověku způsobit. Toto ovšem není žádný konečný výrok a je zcela možné, že tato problematika bude v budoucnosti pomocí nových metod měření přehodnocena. Zda je nakonec vliv na člověka zdraví prospěšný nebo spíše zdraví škodlivý, je věc jiná. Pokud si chcete být zcela jistí, potom se nevystavujte trvalému vlivu magnetu. Vyvarujte se trvalého kontaktu a uchovávejte velké magnety 1 metr nebo více vzdálené od těla.

 

Proč se ničí povrchová úprava mých magnetů?

 

Kvůli ochraně našich neodymových magnetů před korozí jsou magnety potaženy třemi vrstvami - nikl měď nikl. Tato povrchová úprava se však může poškodit silným tlakem nebo srážkou magnetů. Silné rány mohou magnety dokonce zlomit. Toto není způsobeno špatnou kvalitou, ale jde o typickou vlastnost. Materiál neodym-železo-bór je silně magnetický, ale také křehký, protože vzniká zapékáním kovového prachu. Proto je nutné s neodymovými magnety zacházet velice opatrně.

Zde je pár tipů, jak magnety udržet v bezpečí

  • Nevystavujte magnety srážkám a opakovanému mechanickému tlaku (např. rány).
  • Oddělte od sebe velké magnety pomocí kousku lepenky.
  • Skladujte magnety odděleně, nejlépe na tenké železném plechu.

 

Specifikace N40, N42, atd.

Specifikace N40, N42, N45M atd. je označení pro kvalitu magnetického materiálu. Z tohoto označení můžete vyčíst dva údaje:

  •  Kolik "magnetické energie" je obsaženo v magnetickém materiálu
  •  Jaká je maximální pracovní teplota magnetu

Číslice (např. 40, 42, 45) je přibližně totožná s maximálním energetickým produktem magnetu (v MGOe).

Písmena N, M, H, SH, UH, EH nebo AH vypovídají o maximální pracovní teplotě, které mohou být 80, 100, 120, 150, 200 nebo 240 °C. Většina našich magnetů začíná písmenem "N". Tyto magnety by měly být používány do teploty 80 °C.

Pokud mluvíme hovorově o "síle" magnetu, tak obvykle myslíme odtrhovou sílu od ocelové desky nebo přítažnou sílu ke kousku železa (nebo k jinému magnetu) v určité vzdálenosti.

Síla není závislá pouze na použitém magnetickém materiálu. Velice důležité jsou následujicí faktory:

  • Objem magnetu
  • Tvar magnetu
  • Proporce magnetu (např. poměr poloměru a výšky u válcových magnetů)
  • Kombinace s ostatními materiály, např. je-li magnet umístně v ocelovém cylindru, nebo se jedná pouze o surový magnet

 

Je odtrhová síla více spojených magnetů stejná jako jednoho magnetu o stejné velikosti?

Kvůli povrchové úpravě a nerovnostem magnetů mají magnety po hromadě nižší sílu než jeden stejně velký magnet.

Magnety bez povrchové úpravy s rovným povrchem by měly stejnou sílu jako jeden stejně velký magnet.

Snížení síly z důvodu povrchové úpravy a nerovností magnetu je však velice malé a u většího magnetu je téměř zanedbatelné.

Pokud tedy není magnet dostupný v požadované velikosti, můžete potřebné velikost dosáhnout složením více menších magnetů.

 

Můžu do magnetu vyvrtat díru?

Neodymové magnety

Vrtání (nebo řezání) do neodymových magnetů vůbec nedoporučujeme. Za prvé, materiál je tvrdý a křehký. Za druhé, vrtání vytváří hořlavý prach a za třetí, zahřátí magnetu může způsobit demagnetizaci materiálu.

Odborníci mohou opracovávat magnety se speciálními diamantovými nástroji a stálým vodním chlazením. Avšak, k tomuto běžně dochází před zmagnetizováním materiálu. Měli byste mít také na paměti, že magnety, které ztratí část své povrchové úpravy kvůli vrtání, přestanou být odolné vůči korozi.