Reklamační řád

Postup při reklamaci : NOVĚ AKCEPTOVÁNO JEN ZADÁVÁNÍ REKLAMACÍ A VRÁCENÍ ZBOŽÍ ONLINE 

Reklamace všeobecně:

Kupující je povinen doručit reklamované zboží na adresu uvedenou na www.ec-original.cz - prodávajícího v kompletním balení (pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak ) , s kopií kupního dokladu (postačí číslo faktury nebo jméno kupujícího tak aby bylo možné zpětně dohledat doklad o koupi)  a písemným popisem vady reklamovaného zboží.  Prodávající musí dodržet zákonem stanovenou lhůtu pro vyřízení reklamace, tj. 30 dnů od fyzického převzetí reklamace. V případě nedodržení této lhůty má kupující právo odstoupit od smlouvy. V případě uznání reklamace odešle prodávající kupujícímu opravené, nebo nové zboží.

 Postup:

 1. Zadání reklamace ,odstopuení od smlouvy atd se zadává pouze online viz odkaz 
 2. Zboží zašlete DOPORUČENĚ na naši adresu provozovny ( prodejna ) a to : EC-ORIGINAL S.R.O. - PROVOZOVNA EC-ORIGINAL , DLOUHÁ 576/1 , BRNO - BOHUNICE  PSČ 625 00
 3. Reklamovat zboží lze také osobně v prodejně EC-ORIGINAL - Dlouhá 576/1, Brno - Bohunice , 62500 - je ale nutné přinést s sebou fakturu -  reklamační list sepíšete v prodejně.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího fyzického převzetí.

Zásilky na dobírku se nevyzvedávají a jdou zpět na náklady odesílatele!

Daňový doklad/faktura není potřeba přikládat ,stačí napsat číslo faktury ! - neplatí pro osobní vyřízení reklamace

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).

Na zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

Veškeré záruky k produktům jsou napsány zde kliknout

 • Záruční doba počíná běžet okamžikem převzetí zboží a reklamačního listu kupujícím
 • Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po převzetí a zkontrolovat, zda je nepoškozené, kompletní a bez jiných závad. Prodávající nenese odpovědnost za poškození zboží během přepravy k zákazníkovi, proto, je-li zboží poškozeno dopravou, kupující sepíše s přepravcem protokol o škodě a škodu vymáhá na přepravci, který za tuto škodu v plné míře zodpovídá.
 • Zboží, které reklamujete, není nutné zaslat v původním obalu , včetně dokladu o zakoupení, který slouží zároveň jako záruční list. (staří napsat na reklamační list číslo faktury ) 
 • Reklamované zboží nezasílejte na dobírku, doporučujeme pojištění jeho dopravy.
 • V případě splnění výše uvedených podmínek garantujeme maximální urychlení reklamace a její vyřízení formou výměny zboží či vrácení peněz. Reklamaci odbavujeme do 30 pracovních dnů.
 • _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :
 • Reklamaci nelze uplatnit na závady atomizeru, které vznikly použitím neoriginálních náplní či e-liquidu, které uživatel zakoupil jinde než na eshopu ecigareta-roriginal.cz Na trhu jsou i náplně a e-liquidy s agresivnějším složením, které mohou poškodit atomizer,clearomizer. Veškeré náplně a e-liquidy prodávané na  eshopu ecigareta-roriginal.cz. jsou určeny do elektronických cigaret prodávaných na  eshopu ec-original.cz a mají potřebné certifikáty pro jejich používání.
 • Reklamaci nelze uplatnit na závady atomizeru, clearomizeru, které vznikly v souladu s nesprávným použitím. Záruka se také nevztahuje na vypalování spirálek apd. - záruka na poškození atomizeru, clearomizéru  touto metodou se nevztahuje, jelikož je tato metoda v rozporu s běžným používáním a může tak dojít k poškození produktu příliš vysokou teplotou zahříváním . Tyto metody jsou pouze na vlastní nebezpečí, které nedoporučujeme a proto se záruka na ně nevztahuje.
   
 • Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
 • Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
 • Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 • Výrobek byl poškozen působením živlů.
 • Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 • Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.
 • Mechanickým poškozením (např. pádem, nadměrným tlakem apod.),
 • Použitím nevhodných, popř. pro daný typ výrobku nedoporučovaných baterií a zdrojů či nevhodných obalů/pouzder a jiného příslušenství,
 • Ve spojení výrobku s nestandardním příslušenstvím, neodborná instalace, zacházení, obsluha, nebo zanedbání péče o zboží,
 • Instalací nebo používáním výrobku v rozporu s návodem k obsluze či jeho použitím pro jiné účely, než je pro tento typ obvyklé,
 • Neodbornou manipulací, popř. zásahem do výrobku nepovolanou osobou,
 • Poškozením stykem s přírodními živly (např. stykem s vodou, ohněm, žárem apod.), oxidací, znečištěním a poškozením v důsledku živelních či jiných lokálních jevů (např. bouřky, přepětí v síti apod.),
 • Elektrické přepětí (zjištěné dle servisní diagnostiky výrobce, či viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
 • Běžným opotřebením (u baterií , zejména ztráta kapacity běžným opotřebením či opotřebení krytu), vadnými bateriemi,
 • Skladováním mimo rozsah teplot: přístroj: –25 °C až 55 °C, baterie: 0 °C až 49 °C,
 • Používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy stanovenému prostředí,
 • Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s všeobecnými zásadami, je výrobek používán v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci producenta na webových stránkách ke zboží,
 • Byl výrobek používán v rozporu s účelem, k němuž je určen,
 • Zboží bylo poškozeno působením počítačového viru - aktualizace firmware apd.
 • Byla zjištěna nedovolená manipulace či falšování záručního listu a dokladů o koupi,
 • Na opotřebení výrobku (nebo jeho dílů) způsobené jeho obvyklým používáním,
 • Poškození způsobené ohněm, vodou, elektřinou nebo jinou živelnou událostí,
 • Vady způsobené užíváním v rozporu s účelem, k němuž je výrobek určen,
 • Nesprávným používáním výrobku, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou,
 • Vady vzniklé mechanickým poškozením výrobku,
 • Zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí,
 • Vady vzniklé neodborným zásahem do výrobku nebo neodbornou opravou výrobku,
 • Porušení ochranných či záručních pečetí, čárových kódů a nálepek, pokud na nebo ve výrobku jsou,
 • Poškození zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího

Odstoupení od smlouvy :

Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem. V případě poškození zboží bude částka pro vrácení konzultována dodatečně.

Zboží zašlete DOPORUČENĚ na naši adresu provozovny a to : PROVOZOVNA - EC-ORIGINAL S.R.O. , DLOUHÁ 576/1 , BRNO - BOHUNICE  PSČ 625 00