Bypass

režim na nastavitelném gripu, který simuluje chování mechaniky.