Cloudchasing

odvětví vapování zaměřené na maximální tvorbu páry. Potahuje se při něm přímo do plic.