Kanthal

odporový drát určený pro nastavování W, může se vypalovat.