VPG

Zkratka ( také označováno jako PG+VG) pro smíchané liguidy většinou v poměru 50% PG + 50% VG poměr se liší podle různých výrobců.