Liquid

Kapalina sloužící k doplňování náplní elektronických cigaret. Typický liquid obsahuje propylen glykol (viz PG), 0-2% nikotinu a příchuť.Nejvíce však rozšířený liquid je PG+VG - ten obsahuje jak PG tak VG složku a je vyvážen % poměrem - nejčastěji 70:30 nebo 50:50 poměru PG a VG. Existují alternativní liquidy určené alergikům vyrobené výhradně na bázi polyethylen glykolu (viz PEG) nebo glycerínu (viz VG). Propylen glykol výborně přenáší chuť, ale má poněkud menší kouřivost. Glycerín je velmi špatný přenašeč chuti, ale vyvíjí mnoho kouře. V praxi se proto často používá směs těchto dvou látek, které se tak vhodně svými vlastnostmi doplňují. Polyethylen glykol (PEG) sice není látka zdraví škodlivá, ale je poměrně obtížné jí vyrobit v dokonalé čistotě (bez příměsi nežádoucích látek) a navíc může obsahovat bakterie, proto je lepší se liquidům na bázi PEG pokud možno vyhnout, neboť nemáte záruku, že výrobce použil surovinu v dokonalé kvalitě.